Zwangerschapsbegeleiding en geboortefotografie

Emotionele begeleiding tijdens zwangerschap en geboorte

Als doula (de Griekse term voor ‘dienende vrouw’) creëer ik een warme en vertrouwelijke omgeving voor mama’s en hun partner zodat ze volop gestimuleerd worden om naar de signalen van hun lichaam te luisteren. Ik bied emotionele ondersteuning aan jonge ouders tijdens de zwangerschap en de geboorte van hun kindje, als aanvulling op de medische zorg.

Tijdens de zwangerschap geef ik de ouders vooral informatie over het verloop van de bevalling. Ik praat met hen over hun wensen, angsten en rechten. Bij de bevalling sta ik hen bij door een rustige sfeer te creëren, de mama fysiek te ondersteunen en de papa te adviseren over hoe hij kan helpen, zowel naar zijn partner als naar de baby toe.

In de eerste plaats wil ik een vertrouwenspersoon zijn voor de ouders. Ik beschouw mezelf als een soort mamacoach of oudercoach, die er is wanneer de ouders mij nodig hebben. Ik luister naar hun noden en wensen tijdens het hele traject van de zwangerschap tot de bevalling en ook erna.

Als doula zorg ik voor een vertrouwelijke omgeving, ondersteun jonge ouders bij hun wensen en angsten en creëer een liefdevolle geboorte-ervaring.
Een doula die liefdevolle ondersteuning biedt aan een aanstaande moeder tijdens de bevalling

In het kort:

 • compagnon de route tijdens je zwangerschap en bevalling
 • ook voor jouw partner: je partner leert hoe hij/zij jou kan ondersteunen
 • één-op-één ondersteuning: jullie krijgen mijn volle aandacht tijdens de geboorte
 • continue zorg: tijdens de bevalling wijk ik niet van jullie zijde tot de baby geboren is
 • emotionele en fysieke ondersteuning, geen medische zorg
 • met respect voor jouw keuzes en wensen, voor jouw twijfels en angsten

Liefdevolle zorg, aangename bevalling

Door de geruststellende aanwezigheid van een doula kan de partner meer aandacht en steun geven aan de moeder tijdens de bevalling. Zo kunnen de beide ouders ten volle genieten van de geboorte van hun baby. Het versterkt hun band.
 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen die tijdens de bevalling kunnen rekenen op continue verzorging van een doula een aangenamere bevalling beleven (kortere arbeidsduur, minder nood aan pijnstilling, meer kans op vaginale geboorte, gezondere baby).
Allemaal goede redenen om te kiezen voor de deskundige en warme begeleiding en ondersteuning van een doula.

Geboortefotografie

Al jaren leg ik graag belangrijke momenten vast op foto, net zoals de geboorte van jouw baby. Hierbij breng ik het volledige geboorteproces in beeld, van de arbeid over de bevalling tot de eerste momenten samen met jullie baby.
Ik ben hierbij steeds subtiel en op de achtergrond aanwezig, met oog voor het welzijn van het kindje en de ouders. Ik focus op het vastleggen van de emoties en de sfeer tijdens dit unieke, intieme gebeuren.
Zo hoeft de partner zich niet bezig te houden met foto’s nemen tijdens de geboorte van het kindje en kan hij/zij de mama met volle aandacht bijstaan en ondersteunen.
 
Hierdoor kunnen de ouders zich na de geboorte deze prachtige gebeurtenis blijven herinneren en later opnieuw beleven samen met hun kindje.
 
We bespreken op voorhand uiteraard goed wat de ouders graag willen en wat hun verwachtingen zijn van de geboortefotografie.

Trajecten op maat

Ik vind het heel erg belangrijk om tegemoet te komen aan jouw wensen en noden. Maar elke zwangerschap is anders en jij zal dus misschien andere noden en wensen hebben dan een andere zwangere vrouw. Daarom stel ik graag een traject op maat samen voor jou na een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 
 
Eén-op-één begeleidingstrajecten starten vanaf 475€ zonder bevallingsbegeleiding
en vanaf 1297€ mét bevallingsbegeleiding. (Prijs incl. btw)

Extra's

Naast een volledige doulabegeleiding kan je ook volgende extra diensten kiezen.

Waarom zou je een doula willen?

Bron: Stichting De Geboortenis en evidencebasedbirth.com

Het doula-effect?

In oktober 1997 publiceerden kinderartsen dr. Marshall Klaus en dr. John Kennell een artikel genaamd “The doula: an essential ingredient of childbirth rediscovered” in het wetenschappelijk tijdschift Acta Paedriatica.

Deze twee kinderartsen wilden een onderzoek doen naar hechting tussen de moeder en het kind in het postpartum-stadium. Zij vroegen studenten de vrouwen te observeren na hun bevalling en hun bevindingen te noteren. Het aantal aanrakingen, het aantal keer aankijken, het stemgebruik van de moeder, dat soort dingen.

Tijdens het doornemen van de gevonden observaties viel één ding op. Bij één studente waren de observaties namelijk heel anders dan alle andere. De moeders die door deze studente waren geobserveerd hadden een betere hechting met hun kind. Bovendien was bij deze moeders de bevalling veel makkelijker gegaan, korter van duur, met minder complicaties en minder ingrepen. De kinderartsen waren hierdoor zo geïntrigeerd dat ze de studente bij zich riepen en haar vroegen naar een verklaring voor deze afwijkende resultaten. De studente moest toen wel bekennen dat ze zich niet aan de opdracht had gehouden. In plaats van pas na de bevalling te gaan observeren, was zij al tijdens de bevalling bij de vrouwen in de kamer gaan zitten. Ze wilde heel graag zien hoe een bevalling zou verlopen en had de vrouw alleen maar af en toe een bemoedigende blik toegeworpen, verder niet. De stille aanwezigheid van deze studente was al voldoende voor de vrouwen om meer vertrouwen te hebben in zichzelf.

Het onderzoek naar hechting was hiermee niet meer bruikbaar, MAAR de kinderartsen hadden wel een enorme ontdekking gedaan:
“het doula-effect”.

De fysieke hulp die een doula te bieden heeft zorgt voor een aangename bevalling.

De cijfers

De resultaten naar het doula-effect op het verloop van de bevalling zijn, zo blijkt uit de vervolgonderzoeken van de bovengenoemde kinderartsen:
 
 • 50% minder keizersneden
 • 25% kortere duur van de bevalling
 • 60% minder verzoeken om een ruggenprik
 • 40% minder gebruik van pitocin/oxytocine (‘inleiden’)
 • 30% minder verzoeken om pijnbestrijding
 • 40% minder tangverlossingen

Recenter onderzoek

Een recent onderzoek uitgevoerd door Hodnett, E.D. et al. (2007) bevestigd deze resultaten. Hun onderzoek onder meer dan 13.000 vrouwen wees uit dat de continue steun van bijvoorbeeld een doula de volgende effecten heeft:

 • kortere duur van de bevalling
 • meer spontane vaginale bevallingen
 • minder gebruik van pijnbestrijding en meer tevredenheid met de bevalling.


Deze effecten waren voornamelijk aanwezig wanneer de steun gegeven werd door iemand van buiten het ziekenhuis, het een vrouw betrof, de aanstaande moeder al vroeg tijdens de bevalling werd gesteund en wanneer de epiduraal niet standaard aangeboden werd.

Uit nieuwe onderzoeken blijkt bovendien dat continue steun tijdens de bevalling een verhoogde oxytocine-aanmaak tot gevolg heeft. Hierdoor zijn o.a. de weeën krachtiger en effectiever. Verder bleek dat wanneer de doula een kwartiertje ging pauzeren het effect nagenoeg verdween. Dit onderstreept het belang van kwalitatief goede zorg tijdens de bevalling. Ook wordt door de steun van een vrouw de gevolgen van stress teniet worden gedaan door de hoge oxytocine afgifte.

Een doula is geen vroedvrouw

Een vroedvrouw heeft een heel andere rol dan de doula.

Een doula komt wanneer de vrouw dat wenst en blijft zolang als nodig is. Een vroedvrouw komt en blijft pas bij een bepaalde mate van ontsluiting.

Een doula verricht ook geen medische handelingen, daarin zijn zij niet getraind. De zorg bestaat voornamelijk uit het geven van emotionele ondersteuning gecombineerd met bijvoorbeeld massagetechnieken, ademhalingsoefeningen, suggesties voor een betere houding en dergelijke.

Een goede doula werkt daarnaast vooral vanuit haar intuïtie en voelt precies aan waar de vrouw behoefte aan heeft. Zij is vooral aanwezig als een niet-aflatende bron van vertrouwen en steun.

Iets wat cruciaal is voor het vertrouwen van zowel de vrouw als haar partner.

De vier pijlers van doulazorg

Fysiek

Voor een gevoel van controle, comfort en vertrouwen

 • aanrakingen d.m.v. massage of tegendruk
 • rustige sfeer door de lichten te dimmen en gordijnen te sluiten
 • helpen bij watertherapie (bad of douche)
 • warme of koude kompressen
 • ondersteuning bij het bewegen
 • ijs, drinken en eten aangeven

Informatief

Voor inzicht in het verloop van de bevalling en toegang tot informatie

 • als gids doorheen de bevalling
 • suggesties voor comforttechnieken, zoals ademhaling, ontspanningstechnieken, bewegingen en houdingen
 • doorverwijzigingen naar wetenschappelijk onderbouwde informatie omtrent de mogelijke keuzes tijdens de zwangerschap en geboorte
 • uitleg bij medische ingrepen voor of tijdens de uitvoering ervan
 • de partner helpen begrijpen wat er gebeurt

Emotioneel

Om je verzorgd en gehoord te voelen en om jou een positieve geboorte-ervaring mee te geven

 • continue aanwezigheid
 • aanmoediging, lof en geruststelling
 • positieve instelling
 • gezelschap, erkenning en liefdevolle aandacht
 • volgens jouw wensen en noden
 • helpen omgaan met angst en twijfels, ook voor je partner
 • een luisterend oor na de geboorte

Belangenbehartigend

Ter ondersteuning van jouw recht om zelf te beslissen over jouw lichaam en jouw baby

 • aanmoediging om vragen te stellen aan je zorgverleners en je wensen kenbaar te maken
 • respect voor jouw wensen en keuzes
 • communicatie met je zorgverleners faciliteren
 • ik zal nooit spreken in jouw naam

Wat doe ik niet?

Als doula ben ik geen medische professional.

 • Ik voer geen klinische taken uit zoals inwendige onderzoeken of harttonen beluisteren.
 • Ik geef geen medisch advies en stel geen diagnoses.
 • Ik maak geen beslissingen voor de bevallende vrouw en haar partner.
 • Ik zal jullie nooit dwingen keuzes te maken op basis van mijn persoonlijke voorkeuren.
 • Ik zal de rol van de partner niet overnemen.
 • Ik zal de baby niet opvangen.
 • Ik zal geen shiftwissels doen.

Deze website gebruikt cookies om je de best mogelijke beleving te bezorgen.